Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

Job 5,6-7
For ulykke skyder ikke op af jorden, elendighed spirer ikke frem af mulden; det er ….., der avler elendighed, og gnister flyver højt op.

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 1 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar