Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

Job 1,5
Når gildedagene var forbi, sendte Job bud efter dem og helligede dem; tidligt næste morgen bragte han brændofre, ét for hver af dem, for han tænkte: "Mine sønner kunne jo have ….. og forbandet Gud i deres hjerte." Sådan gjorde Job hver gang.

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 1 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar