Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

5Mos 30,20
og elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved ham! Så vil du leve og få et ….. og bo på den jord, Herren lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob at give dem.

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 1 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar