Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

5Mos 30,16
Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer ad hans veje og holder hans befalinger og love og retsregler, da skal du leve og blive ….., og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage i besiddelse.

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 1 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar