Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

5Mos 30,15
Se, jeg stiller dig i dag over for ….. og lykken, døden og ulykken.

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 1 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar