Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

Ez 3,17
"Menneske, jeg stiller dig som ….. for Israels hus. Når du hører et ord fra min mund, skal du advare dem fra mig.

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 0 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar