Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

Gal 4,4
Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under ……,

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 0 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar