Klik på billedet og du kan se det næste dias I dette emne.

Jeg er ikke ekspert på det område der har med mikrochips at gøre, men da det i dag er en meget væsentlig del af vor hverdag mener jeg ikke, at jeg i forbindelse med de ting jeg har skrevet om vor kamp mod djævlen kan undlade at skrive lidt om mikrochips, da jeg er helt overbevist om, at det også er noget djævlen bruger for at styre og bestemme over os. Jeg er helt klar over, at der er mange ting på nettet, der ikke er rigtig og vi skal derfor være på vagt over for de ting der blot er fantasi og tankeeksperimenter, men med tankerne tilbage på det jeg har skrevet om kampen mod djævlen og det ny Babylon, må jeg sige, at selv de mest utænkelige ting i forbindelse med brugen af mikrochips er muligvis troværdige og virkelige.

Den undersøgende dom af de døde kører nu, på grund af Herren Den Almægtiges helt ufattelige kærlighed til os syndige mennesker,  i tomgang –
 Når loven om søndagshelligholdelse bliver vedtaget, går den over fra de døde til de levende.

Åb 13,16-17

Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.

Det er mange år siden, at Det Ny Babylon tog de første meget afgørende skridt for at en lov om søndagshelligholdelse kunne blive en realitet. I 1972 blev den danske kalender ændret, således at det nu var søndag der er ugens syvende dag.

 

Finanskrisen i 2008

Kun nogle  MEGET  FÅ kristne gjorde indsigelser imod denne ændring af Guds lov. Men som jeg i de følgende citater vil vise dig, var der nogle, som mente at denne ændring IKKE var i overensstemmelse med Guds  anvisninger og Guds Ord – Biblen, men at det var Guds – Jesu Kristi modstander Djævlen der gennem  en ugudelig verdensmagt, Det Ny Babylon, ønskede at foretage  denne ændring. Her er det dog MEGET  VIGTIG, at huske på at det der i disse citater henvises til er IKKE den ændring, som Herren i denne Jords sidste til vil tillade, men en meget smart og listig ændring der har fået mange, mange millioner kristne til at tro på at denne ændring allerede ER sket.

Deto muligheder!

Der er kun to muligheder!
Der er den åndelige og den verdslige!
Men der er uendelig mange under grupper, under dem begge.

Jesus omtalte mange gange disse to muligheder, den første gang var i Mattæus evangeliet

I den åndelige gruppe består ledelsen af tre personer. Faderen, Sønnen og Helligånden!
I den verdslige gruppe er der kun en leder, kun en som  suverænt bestemmer alt. Denne person optræder under et utal af dæknavne, men er mest kendt som Djævlen, Satan, Den Gamle Slange og Fristeren!

Måske synes du ikke at corona og klimaet rigtig har noget med hinanden at gøre, men jeg vil ved Guds hjælp her i dette diasshow vise dig, at disse to ting har rigtig meget til fældes. Jeg vil specielt skrive om forholdene her i Danmark, men jeg er sikker på at du også kan bruge det, som et eksempel på forholdene i de fleste andre lande.

Es 46,9-10
Husk, hvad der skete tidligere, for længe siden! For jeg er Gud, der er ingen anden, jeg er Gud, der er ingen som jeg.

Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke var sket. Nu siger jeg: Min beslutning står fast, alt det, jeg vil, gør jeg.

Det Ny Babylon er også inden for dette område blandt de førende. Gennem firmaer, som f.eks. Standis er der grene, som førere ud til flere hemmelige laboratorier.

Loven om søndagshelligholdelse

Og

Loven om regestering.

Når vi ser på den tidsplanen der er for de begivenheder der ifølge Biblens profetier skal ske "ved dagenes ende", "endetiden", "endetidespunktet", "en fjern fremtid" disse fire udtryk bruges i 1992 oversættelsen af den danske Bibel, om den samme tid.

Her vil jeg kalde det den sidste tid!

2 Thess 2,1-2

Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føres sammen med ham,
så lad jer ikke straks bringe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti eller af et ord eller af et brev, der skulle være fra os, om at Herrens dag er lige forestående.

Lad mig straks sige, at Jesu Kristi komme virkelig ER meget nær forestående, MEN der er stadig nogle profetier, som SKAL opfyldes FØR Jesu Kristi SYNLIGE komme.