Es 13,19
Babylonien, det herligste kongerige, kaldæernes stolteste pryd, skal det gå, som da Gud ødelagde Sodoma og Gomorra.

 

Lad os antage, at livet, mennesket er et resultat af en

udvikling gennem mange,mange millioner af år.

På et eller andet tidspunkt må disse væsner have opfundet noget f.eks. en form for primitiv værktøj, så de kunne lave forskellige ting, f.eks. våben så de kunne klare sig mod de kødædende vilde dyr.

 

Matt 5,17-19

Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget.

 

De fleste glemmer at Djævlen vil efterligne Jesu genkomst på en så livagtig måde at det kun er ved hjælp af den rigtige forståelse af tegnene i sol, måne og stjernerne, at man kan afgøre om det er et bedrag, at det er Djævlen der viser sig som Jesus med alle sine engle, eller om det virkelig er Jesus, Guds søn og din og min frelser.

Åb 13,13-14 + Matt 24,24

 

Sl 33,6-9
Ved Herrens ord blev himlen skabt, hele dens mangfoldighed ved et pust fra hans mund.
Han samler havets vand som i en
lædersæk og det store dyb i sine forrådskamre.
Hele jorden skal frygte Herren, alle verdens beboere skælve for ham.
For han talte, og det skete, han befalede, og det stod der.

1Joh 4,1-6

Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd: enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud; men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. I er af Gud, kære børn, og I har overvundet dem, for han, som er i jer, er større end han, som er i verden. De er af verden, derfor taler de ud af verden, og verden lytter til dem. Vi er af Gud, og den, der kender Gud, lytter til os, men den, der ikke er af Gud, lytter ikke til os. Derpå kender vi sandhedens ånd og vildfarelsens ånd.

Hvis du er en oprigtig kristen, der ønsker at kende sandheden om disse tre ting, vil jeg bede dig følge jøderne i Berøas eksempel og virkelig undersøge disse ting ud fra Biblen.
NT-HVER... 17,11 Nu var jøderne i Berøa mere åbne i deres indstilling end de i Tessalonika. De lyttede med større opmærksomhed, og i dagevis studerede og undersøgte de skriften for at se, om det virkelig var sandt, hvad Paulus og Silas sagde.

1Thesss 4,15-17

v15  For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. v16  For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. v17  Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren.

 

Guds uendelige kærlighed blev åbenbaret, da han gav sin enbårne Søn for at genløse en fortabt slægt. Kristus kom til Jorden for at åbenbare sin Faders karakter, og i hele sin handlemåde åbenbarede han guddommelig ømhed og medlidenhed. Den stemme, der tålmodigt og kærligt indbyder synderen til at komme til ham for at få tilgivelse og fred, vil på dommens dag sige til dem, der forkaster ham: "Gå bort fra mig, I forbandede!" Matt 25,41. Bibelen skildrer ikke blot Gud som en øm fader, men også som en retfærdig dommer. Skønt han glæder sig over at vise sin barmhjertighed og "tilgiver brøde, overtrædelse og synd", vil han ikke "lade den skyldige ustraffet". 2Mos 34,7.

 

Jeg har i mange år undersøgt forskellige trossamfunds tro. Jeg har skrevet en bog om dette, som du har kunnet låne på biblioteket. Jeg har skrevet et utal af artikler, som på internettet er frit tilgængelig for alle de der ønsker det. Det jeg har erfaret er, at langt de fleste af disse troende personer, sætter sikkerheden af deres computer, bil, hus, penge og mange andre ting langt over livet efter døden, det som af mange kaldes det evige liv eller frelsen. (Mark 7,6)

 

Es 41,21-23
Forelæg jeres sag, siger Herren; fremlæg jeres beviser, siger Jakobs konge. 

Lad dem fremlægge det og fortælle os, hvad der kommer til at ske. Fortæl, hvad det, der skete tidligere, betød, så vi kan lægge os det på sinde og erkende, hvad der kom ud af det. Eller forkynd os, hvad der kommer,

fortæl, hvad der sker i fremtiden, så vi kan vide, at I er guder. Gør dog noget, godt eller ondt, så vi kan tage mål af hinanden.

Ez 29,14-15
Så vender jeg Egyptens skæbne og fører dem tilbage til landet Patros, det land de stammer fra. Dér skal de danne et lille kongerige,

mindre end andre riger, og de skal aldrig mere ophøje sig over folkene. Jeg gør dem for få til at herske over folkene.