Rom 1,21-25

For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte.

De hævdede at være vise, men blev tåber,

og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr.

Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer.

De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen - han være lovet til evig tid! Amen.

 

Ef 6,12

Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.

1Mos 3,1

Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden: "Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven?"

Joh 16,2-3

De skal udelukke jer af synagogerne, ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt Faderen eller mig.

Sl 55,13-15

Det er ikke en fjende, der håner mig, det kunne jeg bære; det er ikke en modstander, som hoverer over mig, ham kunne jeg skjule mig for. Men du, min ligemand, min ven, du som jeg kender, vi som nød hinandens fortrolighed, når vi vandrede i festtoget i Guds hus.

Ef 6,12

Den kamp, vi står i, er jo ikke mod mennesker, men imod åndelige magter, autoriteter og herskere i denne mørke verden, mod en hær af onde ånder i himmelrummet.

Rom 1,24-27

Derfor har Gud ladet dem følge deres egne lyster, selvom de ødelægger sig selv gennem de skamløse ting, de gør med hinanden. De vil hellere tro på en løgn end på sandheden om Gud, og de tilbeder det skabte i stedet for Skaberen, som fortjener evig tilbedelse. Derfor har Gud ladet dem følge deres skamløse lyster. Kvinder har imod naturens orden et seksuelt forhold til andre kvinder i stedet for til mænd. På samme måde har mænd et forhold til andre mænd, og på den måde tilfredsstiller de deres lyster. Men resultatet af deres fejltagelse rammer dem selv.

Satan vil ikke vige en tomme, hvis ikke han drives tilbage af himmelske sendebud. Guds folk skal være i stand til at møde ham på samme måde, som vor frelser gjorde det, med disse ord: "Der står skrevet!" Satan kan citere Bibelen lige så godt i dag som på Kristi tid, og han vil fordreje dens lære for at støtte sit blændværk. Bibelens rene ord er det stærkeste våben i enhver kamp.

 

Matt 7,21-22

Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.

Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn?

Men Jesus siger, at han ikke kender dem!

Fortæl det vi ønsker og i bliver forgyldt!

Mange klimaforskere har ændret menig om klimakonsekvenserne for penge.

Dan 2,6
Men
hvis I kan fortælle drømmen og tyde den, skal I modtage gaver og foræringer og store æresbevisninger af mig. Altså: fortæl mig drømmen og tyd den!"

Ruinerne er et af de mange beviser på, at Biblens profetier er troværdige!

Du kan se profetiernes ruiner utallige steder, de er virkelige!

Profeti!

Dan 7,25

Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid.

Profeti!

Åb 13,5-7

Og det fik givet en mund, der talte store bespottelige ord, og det fik givet magt til at gøre det i toogfyrre måneder. Det åbnede munden til bespottelser mod Gud, det spottede hans navn og hans bolig og dem, der har bolig i himlen. Det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem, og det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag.

PROFETI !

Es 24,3-6 fra hverdags dansk

Landet vil blive plyndret totalt og tømt. Det er Herrens ord. Befolkningen lider under følgen af deres synder. Jorden vrider sig i smerte, afgrøderne visner, og himlen nægter at give regn. Landet ligger ødelagt af ondskab og forbrydelse. Folket har fordrejet Guds lov og brudt hans eviggyldige befalinger. Derfor hænger Guds forbandelse over dem; de er overladt til sig selv, deres land svides af under tørken. Kun de færreste vil overleve.

1Joh 2,3-5

Og deraf kan vi vide, at vi kender ham: hvis vi holder hans bud. Den, der siger: "Jeg kender ham," men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham; men den, der holder fast ved hans ord, i ham er Guds kærlighed i sandhed fuldendt. Deraf ved vi, at vi er i ham.

Åb 14,6-7

Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk, og englen sagde med høj røst: Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder.

I rigtig mange år har jordens forskellige magter ønsket, at få den ugentlige helligdag ændret således, at det i stedet blev den hedenske solgudens dag, den første dag i ugen, der skulle helligholdes.

 Da Jesus opstod den første dag i ugen, var Djævlen lynhurtig til igennem verdensmagten "Det Ny Babylon", til at få specielt de kristne til at helligholde solens dag, den første dag i ugen,  i stedet for Skaberens dag, den syvende dag i ugen. Fra Januar 1973 lykkedes det for Det Ny Babylon, at få ændret dette, således at kalenderen i EF og senere i EU landene, nu havde solens dag – søndag, som den syvende dag og Herrens hviledag, til ære for Himlen og Jordens Skaber, blev den sjette dag i ugen.

 Dette skete her i Danmark ved en Dansk standart DS 2098 – april 1972 – UDC  529,2: 003.35 stykke 3.2

 

En stor procentdel af dem læser, måske ofte i Biblen, men de tænker ikke over, hvad det de læser betyder eller hvordan det skal forstås. Selv efter at have læst mange kapitler eller i flere timer i Biblen, kan de stadig ikke give en rimelig forklaring på, hvorfor de tror på de bibelske ting de tror på

Mange af dem kommer hver uge trofast i deres kirke og lytter til præstens tale, men de undersøger IKKE ud fra deres egen Bibel om det der bliver sagt, er det der står skrevet. (Apg 17,11) denne gruppe er det man kan kalde overflade læsere og navne kristne.

Den tredje og sidste gruppe er nærmest mikroskopisk lille, det er ikke en gruppe der har nogen magt eller titel. Denne gruppe er dem der med stor møje og besvær, år efter år har sammenlignet alle de skriftsteder der taler om de samme ting, med hinanden. For dem har titler og historiske begivenheder ikke nogen betydning. For dem er det kun Biblen og Biblen alene! Når den studeres under ledelse af Guds ånd, der har nogen betydning. (Joh 15,26 0g 16,13)