KLIK  PÅ  BILLEDET  FOR  AT SE  DEN  NÆSTE  DIAS  TIL  DET  PÅGÆLDENE  EMNE.

En af de ting jeg undrede mig meget over da jeg gik på nettet for at se jv-s egne hjemmesider om den sidste tid og om de 1000 år er at de, med henvisning til Zefanias 2,3 siger at det er dem der har fulgt Jehovas lov der vil blive fundet værdige til at leve i det ny paradis her på jorden.

 

Dette er lidt underligt fordi Jv er som bekendt meget imod Jehovas lov, som han gav Moses på Sinaj bjerg efter at han havde skrevet de ti bud på de to stentavler med sin finger.

Årsagen til, at kun nogle få kan forstå de ting der vil og skal ske i den sidste tid før Jesu synlige komme i himlens skyer, er først og fremmest, at de ikke selv under Helligåndens ledelse og ud fra Biblen har undersøgt dette. En anden væsentlig ting er, at det der vil - skal ske er så utrolig, at selv en meget livlig fantasi ikke kan forestille sig det.

Apg 17,11 

Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika, de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan.

 

DE  1335  BOGSTAVELIGE  DAGE!

Når du kører en lang tur i din bil, ser du på kortet og på de ting du kører forbi for at se hvor langt du er og hvor langt der er endnu.

Således er det også i Biblen den er som et kort der viser dig, hvilken vej du skal, hvor du er og hvor langt der er endnu.

Den fortæller dig ikke en bestemt dato, hvornår, men den fortæller dig, at du nærmer dig.

 

DE  1290  BOGSTAVELIGE  DAGE.

ER  DU  REDE?   
JESUS
  KAN  KOMME  NÅR  SOM  HELST.

Matt 25,6-12

Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham! Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllups salen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede:

Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke.

DEN  FØRSTE  TID  BEGYNDER.

Åb 11,3-6

Og jeg vil sætte mine to vidner til at profetere i tolv hundrede og tres dage, klædt i sæk. Vidnerne er de to oliventræer og de to lysestager, som står foran jordens Herre. Hvis nogen vil gøre dem fortræd, står der ild ud af deres mund og fortærer deres fjender; hvis nogen vil gøre dem fortræd, er det sådan, han skal dræbes. De har magt til at lukke himlen, så der ikke falder regn, så længe de profeterer, og de har magt til at forvandle vandet til blod og ramme jorden med enhver tænkelig plage, så tit de vil.

 

NATUR  OG  MENNESKESKABTE  KATASTROFER.

Gudsstraffedomme er allerede udbredt i landet, således som det viser sig i storme, i oversvømmelser, i orkaner, i jordskælv, i farer på land og på hav. Den store "JEG ER" taler til dem, der gør hans lov til intet.

Når Guds vrede udgydes over jorden, hvem vil da kunne bestå? Nu er tiden for Guds folk til at vise deres troskab mod principper. Når Kristi religion bliver ringeagtet, og når hans lov er genstand for den største foragt, bør vor nidkærhed være varmest og vor frimodighed og fasthed mest usvigelig.  

 

DE  TO  TIDER.

Rom10,13-15

for "enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses".

Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker?

Og hvordan skal nogen prædike uden at være udsendt? - som der står skrevet: "Hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab!"

 

DEN  HALVE  TID.

Vimå i langt større grad leve Gud nær.

I hverdagslivet må der være langt mindre af os selv og meget mere af Jesus Kristus. Vi lever i den vigtigste tid i denne verdens historie. Alle tings ende er nær. Sandet i timeglasset rinder hurtigt ud. Snart vil Jesus sige: "Det er sket." (Åb 21,6).

"Lad den, der øver uret, stadig øve uret, den, der er tilsølet, stadig søle sig til, den retfærdige stadig øve retfærdighed, og den, der er hellig, stadig helliges." (Åb 22,11).

BASUNERNE  OG  PLAGERNE.

Detførste der sker efter at Jesus har forladt den himmelske helligdom og kastet røgelseskaret er, at der over en tredjedel af jorden vil komme en voldsom byge af hagl, blandet med ild og blod. Dette vil resultere i at alt brænder op i dette område, det vil sige træerne og græsset brænder. En tredjedel af jorden vil blive ramt af denne plage for,  at hele jordens befolkning kan blive klar over, at det er Herren den almægtige, Himlen og jordens skaber, der har magten og at det er ham der bestemmer.

DET  FØRSTE  VE.

De,der ikke vil være selvfornægtende, ydmyge sig over for Gud og bede længe og inderligt om hans velsignelse, vil ikke få den. Kun de færreste ved, hvad det vil sige at kæmpe med Gud. Kun få har følt sjælen hige efter Gud med en længsel og en kraft, som er lige ved at sprænge dem. Når bølger af fortvivlelse, som intet sprog kan beskrive, kommer ind over den bedende, så er det kun de færreste, der med en urokket tro klamrer sig til Guds løfter.

 

JESU  SYNLIGE  KOMME.

Lad os nu se på en af de ting mange trossamfund har som tegn på Jesu synlige komme,
tegnene i sol, måne og stjerner.

Åb 6,12-13

Og jeg så: Da Lammet brød det sjette segl, kom der et stort jordskælv, og solen blev sort som en sæk, og hele månen blev som blod, og himlens stjerner faldt ned på jorden, som et figentræ taber sine frugter, når stormen rusker i det.

Det første tegn der her er omtalt er et jordskælv, det samme jordskælv er omtalt under den 7 plage (Åb 16,18)

 

SØNDAGSLOVEN!

To årefter at pave Francis har lanceret Laudato Si, er Vatikanets anbringende om at "redde jorden" samlet for alle trosretninger globalt for at klare klimaændringer (juni 2017)

Det er velkendt, at paven Francis i sin klimatiske koncert forbinder søndag med "omsorg for planeten". Så Vatikanets plan for at håndhæve søndagsloven har taget en meget smart taktik. Og det er at overbevise verden om, at vi har brug for akut handling for at "redde planeten". Og hvilken bedre måde at hjælpe miljøet med end at lukke en dag om ugen? Og gætte hvilken dag det vil være?