KLIK  PÅ  BILLEDET  OG  DU  SER  DET  NÆSTE  DIAS  I  DETTE  EMNE. Dette er en tekst fra det pågøldene emne.

For 30 til 40 år siden var mikrochipsene så store, at man skulle operere dem ind - i dag er de så små, at man kan sprøjte dem ind sammen med f.eks. en vaknasion til trods for at de kan meget mere. Den styring af et menneskes hjerne man i dag kan med et lille mikrochip på størrelse med et punktum er helt utrolig, den tekniske udvikling der er sket på dette område er ligesom med mobiltelefoner, I-pad og andre lignende ting helt fantastisk. Det der er det mest uhyggelige ved dette er, at der ikke er nogen som rigtig tror på at de kan blive styret med et lille mikrochip, men det er netop derfor at det kan lade sig gøre.

1 tim 4,1-2 - 1 kor 12,11 - ef 4,7 og 16 - dan 2,20 og dan 4,34-35

 

Se og hør er ikke helt uskyldige, men de er de eneste der har offentliggjort nogle, af en af Det Ny Babylons hovedafdelingers arbejdsmetoder, nemlig en af dem der i stor udstrækning styrere det der styrer verden og dermed også firmaer, organisationer, enkeltpersoner og mange, mange andre ting, ja, kort sagt ALT, - nemlig PENGE.

Det er dog ikke bildeberggruppen der i 2014 fik mest sendetid på de forskellige tv-stationer og mest plads  i de forskellige aviser, nej det der kaldes SE og HØR skandalen kommer ind på en klar førsteplads.

 

Hundredvis af trossamfund, sekter og enkeltpersoner der havde specialiseret sig i ganske bestemte vers og fortolkningen af disse, fremstod over alt. Samtidig med dette, at tro på det blev sagt, uden at undersøge om det var i overensstemmelse med skriften – biblen, ikke mere var noget man tog særlig højtidelig, hvilket resulterede i den Babylonske forvirring vi har i dag.

Selv om biblen måske stadig er den mest solgte bog, er den også blevet den mindst læste bog.

 

Herren den Almægtige spiller med åbne kort, Det Ny Babylon og Bonnevie spiller med skjulte kort. Herren fortæller dig forud, hvad hans planer er, Det Ny Babylon og Bonnevie fortæller dig ingenting. Herren fortæller dig sandheden, Det Ny Babylon og Bonnevie fortæller løgn og bedrager dig.

Tusindvis af unge og for den sag skyld også voksne og ældre piger, tilbyder på internettet og i nogle aviser, de samme ydelser. Det han foretager sig er jo ikke ulovligt eller på nogen måde kriminelt. Pigerne er som regel over 18 og der er ikke tale om voldtægt.  Ja, du har ret det er bestemt IKKE noget at en kristen kan acceptere, det er noget alle kristne tager afstand fra, men der ud over flytter det der er skrevet om Bonnevies bibellejre ikke den kristne tro eller lære en eneste centimeter. Den virkelige sandhed om Jurgen Bonnevie, hans virke og de planer han har, er langt alvorligere!

 

Det du her har set og hørt er kun en lille brøkdel af dette meget store emne, du har muligvis nogle spørgsmål til dette, måske har du også nogle kommentarer. Vi vil meget gerne have både dine spørgsmål og dine kommentarer, men måske er et personligt møde det bedste?

1Pet 2,4-8

Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud,

og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud.

For der står i Skriften: Se, i Zion lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme.

For jer, som tror, er den altså kostbar; men for dem, som ikke tror, er den sten, bygmestrene vragede, blevet hovedhjørnesten

og en anstødssten, en klippe til at snuble over; det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet, og dertil var de også bestemt.

 

En svær krise er i vente for Guds folk. En krise er i vente for hele verden. Alle tiders mest skæbnesvangre strid er umiddelbart forestående. Begivenheder, som vi på grundlag af det profetiske ord har forkyndt som overhængende, finder nu sted for vore øjne. Spørgsmålet om en grundlovsændring, der indskrænker samvittighedsfriheden, har allerede været fremlagt for landets lovgivere. Spørgsmålet om indskærpelse af søndagens helligholdelse har fået landsomfattende interesse og betydning. Vi ved godt, hvad udfaldet af denne bevægelse vil blive. Men er vi forberedte til kampen? Har vi med troskab udført den pligt, Gud har overladt til os: at advare folket mod den fare, det står overfor? 

 

2Pet 1,16
For det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer vor Herre Jesu Kristi magt og hans komme, men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt.

 

x

Tyrus er ikke et mirakkel, men et meget klart bevis på at Herren Den Almægtige kan forudsige begivenheder I mindste detalije

 

  Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid.
Dan 7,25

 

Ez 26,2-3
Menneske! Tyrus hoverede over Jerusalem og sagde:
"Folkenes Port er brudt ned, den tilfalder mig; jeg vil mætte mig på dens ruiner.”

Jeg kommer over dig, Tyrus, jeg fører store folkeslag imod dig, som havet rejser sine bølger.

 

Kun nogle  MEGET  FÅ  kristne gjorde indsigelser imod denne ændring af Guds lov. Men denne ændring af Guds lov, havde Djævlen arbejdet på lige siden skabelsen. Gang på gang forsøgte Herren Den Almægtige, at henlede ikke blot israelitterne, men hele jordens befolkning på, at den lov, universets grundlov, som Herren selv skrev med sin finger på de to stentavler, IKKE  kunne ændres og at denne lov, med de ti bud ville bestå I al evighed.
Salme 19,8-10  Herrens lov er fuldkommen, den styrker sjælen. Herrens vidnesbyrd står fast, det giver den uerfarne visdom.
Herrens forordninger er retskafne, de glæder hjertet. Herrens befaling er ægte, den giver øjnene glans.
Herrens ord er rent, det består til evig tid. Herrens bud er sandhed, de er alle retfærdige.
Luk 16,17
  Men himmel og jord skal snarere forgå end en eneste tøddel af loven falde væk. 

Mange millioner af kristne er ikke klar over, at "Det Ny Babylon" på Djævlens vegne, har ændret Guds lov. Men når du tager din kalender og ser på den, kan du se, at mandag er den første dag I ugen og ikke søndag. MEN det var en søndag morgen, den første dag I ugen, at Jesus Kristus, Guds Søn, DIN Frelser opstod.