dette er film - helb-359
et billede af en kvinde - spåkone - med pinde - apg kap 16
Jesus på korset er den eneste der kan befri dig fra de onde ånder
billede af paulus der taler til en lille gruppe
ez 33,3-7
ez 33,8-11
en heksedokter - medecinmand
en helbreder forsøger at helbrede en kvinde
matt 7,21-23 ikke alle dem der siger herre, herre tror virkelig på ham
en helbreder forsøger at helbrede en kvinde
matt 7,21-23 ikke alle dem der siger herre, herre tror virkelig på ham
en helbreder forsøger at helbrede en kvinde
matt 7,21-23 ikke alle dem der siger herre, herre tror virkelig på ham
en åben bibel - bibelstudie - en rigtig helbreder holder Guds lov
1joh 2,3-4 og matt 5,17-18
en heksedokter - medecinmand